Uncategorized

Yüksekokulumuz CEA Tarafından Akredite Edilmiştir

CEA (The Commision on English Language Program Accreditation), orta öğretim sonrası İngilizce dil eğitimleri veren kurumlara yönelik, Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası düzeyde akreditasyon faaliyetleri yürüten akreditasyon kuruluşudur. CEA’nın amacı, kurumların İngilizce eğitim ve öğretim standartlarına uygunluğunu, kurumsal güncellemeleri gerçekleştirdiklerini ve tanınırlıklarını sağlayan sistematik yaklaşımlarını denetlemektir. Merkezi Washington DC’de bulunan CEA, ABD’de dil eğitimi alanında akreditasyon belgesi vermek üzere, Amerika Birleşik Devletleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tek kurumdur. CEA’nın ASPA (Association of Specialized and Professional Accreditors) üyesi olması nedeniyle, akreditasyon yetkisi, Mühendislik alanında ki ABET, İşletme alanında AACSB ve Mimarlık alanında ki NAAB ile eşit düzeyde kabul edilmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin sürekli gelişime verdiği önem çerçevesinde, İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, CEA tarafından akredite edilmek üzere, 10 ana başlık (Misyon, Müfredat, Akademik Personel, İdari Personel, Donanım ve Kaynakları, Yönetsel ve Mali Kapasitesi, Öğrenci İşleri, Kayıt İşlemleri, Eğitim Programının Süresi ve Yapısı, Öğrenci Başarısı ve Öğrenci Şikayetleri ) ve 52 standarttan oluşan akreditasyon raporunu hazırlamış ve 2017 yılında CEA’ye sunmuştur. 2012 yılında 5 yıl için akredite edilen İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, 2018 Nisan ayında toplanan CEA komisyonu tarafından 9 yıllık olarak (Nisan 2018 – Nisan 2027) yeniden akredite edilmiştir. Yüksekokulumuz yıllık raporları hazırlayarak sürecin devamını sağlamayı hedeflemektedir.