Uncategorized

İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Hizmet-İçi Eğitim Seminerleri

Okulumuzda “Yabancı Dil Öğretmek için Öğrenme” konulu kurum içi eğitim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Hacer Şivil “Dil Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Akreditasyon”, Prof. Dr. Gianni Giardino “Pedagojik Arabuluculuk ve Medya Maruziyetinin Rolü”, Prof. Dr. André Giordan, “Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenme” ve son olarak Dr. Mark Meirowitz “Öğrenci ilgisini korumak için uygulamalı öğrenme stratejileri ve öğretim teknikler”i başlıklı sunumlarını öğretim görevlilerimizle paylaştılar. kurumumuzun gelişmesine katkı sağlayacağını umuyoruz.