Uncategorized

GÜNCELLENDİ: 2018 Girişli DGS ve Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Dikkatine (Diğer Öğrencileri İlgilendirmemektedir.)

  1. 2018 yılı girişli olup hazırlık okuma hakkı olan DGS ve Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin sınıf listesi için tıklayın.
  2. Derslere %85 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlığı aşan öğrenciler Hazırlık sınıfında başarısız olmuş sayılacak, YDY ile ilişikleri kesilecek, derslere devam edemeyeceklerdir. Söz konusu öğrenciler (mühendislik tamamlama öğrencileri hariç) Ocak ve Haziran 2019 yeterlilik sınavına da giremez, Temmuz 2019 itibarıyla tüm yeterlilik sınavlarına girebilirler.

    Mühendislik tamamlama öğrencilerinin hazırlık okuma zorunluluğu yoktur. Yukarıdaki listeler, hakkı olan tüm öğrencilerin hak talep etmeleri halinde gidecekleri sınıfları göstermektedir, hazırlık derslerine katılmak istemeyen mühendislik tamamlama öğrencileri için bağlayıcı değildir. Hazırlık okumak isteyen Mühendislik tamamlama öğrencileri devamsızlıktan kalmaları halinde sınıflarına devam edemezler, ancak Ocak ve Haziran 2019 sınavları dahil tüm yeterlilik sınavlarına girebilirler.

    Mühendislik tamamlama öğrencileri hazırlık okumadan da (Ocak ve Haziran 2019 dahil) dışarıdan tüm yeterlilik sınavlarına girebilirler. Lütfen akademik takvimde bulunan sınav başvuru tarihlerini dikkatli takip edin.