GÜNCELLENDİ: 2018 Girişli DGS ve Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Dikkatine (Diğer Öğrencileri İlgilendirmemektedir.)

Posted Uncategorized içinde yayınlandı
  1. 2018 yılı girişli olup hazırlık okuma hakkı olan DGS ve Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin sınıf listesi için tıklayın.
  2. Derslere %85 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlığı aşan öğrenciler Hazırlık sınıfında başarısız olmuş sayılacak, YDY ile ilişikleri kesilecek, derslere devam edemeyeceklerdir. Söz konusu öğrenciler (mühendislik tamamlama öğrencileri hariç) Ocak ve Haziran 2019 yeterlilik sınavına da giremez, Temmuz 2019 itibarıyla tüm yeterlilik sınavlarına girebilirler.

    Mühendislik tamamlama öğrencilerinin hazırlık okuma zorunluluğu yoktur. Yukarıdaki listeler, hakkı olan tüm öğrencilerin hak talep etmeleri halinde gidecekleri sınıfları göstermektedir, hazırlık derslerine katılmak istemeyen mühendislik tamamlama öğrencileri için bağlayıcı değildir. Hazırlık okumak isteyen Mühendislik tamamlama öğrencileri devamsızlıktan kalmaları halinde sınıflarına devam edemezler, ancak Ocak ve Haziran 2019 sınavları dahil tüm yeterlilik sınavlarına girebilirler.

    Mühendislik tamamlama öğrencileri hazırlık okumadan da (Ocak ve Haziran 2019 dahil) dışarıdan tüm yeterlilik sınavlarına girebilirler. Lütfen akademik takvimde bulunan sınav başvuru tarihlerini dikkatli takip edin.

2018-2019 Güz Dönemi Hazırlık Eğitimi

Posted Uncategorized içinde yayınlandı

Aşağıdaki duyuruları lütfen tek tek dikkatle inceleyin:

  1. Güz dönemi kur ve sınıfları için tıklayın.
  2. Sınıfların derslikleri için tıklayın.
  3. Öğrencilerin kurlarına göre verilmiş olan saatlerde oryantasyona katılımı zorunludur. Oryantasyon saatleri için tıklayın. 17 Eylül 2018 Pazartesi günü ders yapılmayacaktır; sınıfınıza gitmenize gerek yoktur. Yalnızca oryantasyona katılmanız gerekmektedir.

2018 Yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar Projemiz

Posted Uncategorized içinde yayınlandı

Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamındaki “Immersive Business and Engineering English in Virtual Reality: A Tool for the Sustainable Mobility of the Skilled Workforce in the EU” başlıklı AB proje başvurumuz değerlendirme sürecinden başarıyla geçerek 259 bin avroluk hibeye uygun görülmüştür.

Başvuru sonuçlarını görüntülemek için lütfen tıklayın. (Başvurular aldıkları puana göre sıralanmıştır.)

Avrupa Birliği’nin en prestijli proje alanlarından biri kabul edilen KA2 (Key Action 2) hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.

Proje Tanımı:

I-BEE-VR, mühendis adaylarına yönelik sanal gerçeklik uygulamalarıyla desteklenmiş bir uluslararası ortak Mesleki İngilizce müfredatının geliştirilmesi üzerine 36 ay sürmesi planlanan yenilikçi bir projedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

2008 yılı teklif çağrısı Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında 77 başvuru arasından desteklenen 10 proje arasında yer alarak 259 bin Avro hibe almaya hak kazanmıştır.

Projenin temel amacı, sürdürülebilir uluslararası nitelikli işgücü hareketliliği ve istihdamını desteklemektir. Bu kapsamda hazılanacak yenilikçi müfredat, iş ortamındaki senaryoları simüle eden sanal ortamlar ile mühendis adaylarının mesleki İngilizce dil yetkinlikleri arttırarak onları çok uluslu iş yerlerindeki mesleki yaşama hazırlamayı hedeflemektedir.

Yapılacak bir ön ihtiyaç analizi çalışması ile iş dünyasının ve paydaşların ihtiyaçları belirlenecek ve lisans öğrencileri için hazırlanacak olan yeni Mesleki İngilizce müfredatı bu doğrultuda oluşturulacaktır.

Proje Ortakları:

1.         University of Vienna, Austria

2.         Universitat Politécnica de Catalunya, Spain

3.         Ecole Centrale de Lille, France

4.         Pedagogical University of Cracow, Poland

5.         PANDORA Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri A.Ş.

6.         İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği

Proje yürütücüsü, Prof. Dr. Burçkin Dal. İTÜ Proje Ekibi; Öğr. Gör. İmge Girtten,  Öğr. Gör. Fatma Betül Akpınar,  Öğr. Gör. Nilüfer Ülker, Öğr. Gör. Birol Çetinkaya, Öğr. Gör. Şehkar Fayda Kınık, Öğr. Gör. Duygu Özkan, Öğr. Gör. Bekir Şerifoğlu, Öğr. Gör. Hande Yalınateş’den oluşmaktadır.