İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı, öğrencilerin bölümlerindeki akademik çalışmaları için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacıyla hazırlanır. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için İngilizce Yeterlilik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Sınav 2 aşamadan oluşur ve ikinci aşamaya yalnızca birinci aşamadan yeterli puanı (30/60) alan öğrenciler girebilir. Öğrencilerin sınavda başarılı sayılabilmesi için ikinci aşama puanlarının en az 20/40 olması gerekmektedir.

Birinci aşama: Dilbilgisi & Okuma

İkinci aşama: Dinleme & Yazma

Birinci aşama:

Dilbilgisi
Bu bölümün amacı, öğrencilerin genel ve akademik metinlerde sıkça kullanılan dilbilgisi yapıları konusunda bilgisini ölçmektir. Bu bölüm 15 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soruda öğrencilere bir cümle verilir ve bu cümleye anlam olarak en yakın olan seçeneği seçmeleri istenir. Her soru 1 puan değerinde olup bu bölümün sınav içindeki toplam ağırlığı 15 puandır.

Okuma
Bu bölümde her biri en fazla 600 sözcük uzunluğunda 4 metin vardır. Sorulan sorular metindeki ana fikri bulma, metindeki detayları anlama ve metinden çıkarım yapma gibi becerilere yöneliktir. Bu bölüm 30 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soru 1,5 puan değerinde olup bu bölümün sınav içindeki toplam ağırlığı 45 puandır.

İkinci aşama:

Yazma
Sınavın son bölümünde öğrenciler verilen 2 sorudan birini seçerek 250-350 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarlar. Öğrencilerden bir konunun nedenlerini ya da sonuçlarını açıklamaları istenir. Bu bölümün sınav içindeki ağırlığı 20 puandır.

Akademik bir kompozisyon; bir giriş paragrafı, iki gelişme paragrafı ve bir sonuç paragrafından oluşur. Bu bölümün değerlendirilmesinde, öğrencilerin dilbilgisi kuralları ve kelime bilgilerinin yanında, düşüncelerini örneklerle destekleyerek, anlamlı ve birbiriyle bağlantılı bir biçimde ifade etme becerileri de dikkate alınır.   

Dinleme
Sınavın bu bölümünde öğrencilerden yaklaşık 10 dakika boyunca akademik bir metni dinleyip not almaları istenir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinlerler, sonra metin ile ilgili soruları görürler.  Metni dinlerken aldıkları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandırırlar. Bu bölüm 10 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soru 2 puan değerinde olup bu bölümün sınav içindeki toplam ağırlığı 20 puandır.

Sınavın içerik, süre ve puan dağılımı tabloda sunulmuştur:

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı 1. Aşama (120 dakika)

Sınav İçeriği

Soru Sayısı

Soru Puanı

Toplam Puan

Dilbilgisi

15

1

15

Okuma

30

1,5

45

Toplam60


İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı
2. Aşama (90 dakika)

Sınav İçeriği

Soru Sayısı

Soru Puanı

Toplam Puan

Yazma

1

20

20

Dinleme

10

2

20

Toplam40


Çıkmış Sorular

Sınav örnekleri için tıklayınız.

Başarı Koşulları

Lisans ve lisansüstü programlarına başlamak için gereken geçme puanları için tıklayınız.

Sınav Tarihleri

İngilizce Yeterlilik Sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Akademik takvim için tıklayınız.

Sınava Başvuru

İngilizce Yeterlilik Sınavına başvuru sürecinin detayları sınav kayıt tarihlerinde ilan edilmektedir.

Sonuçların Duyurulması ve İtirazlar

Sınav sonuçları İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde duyurulur. Sonuçlara itiraz sürecinde takip edilmesi gereken adımlar ilgili duyuruda verilecektir.