Müdür: Nilüfer Ülker, PhD, Marmara Üniversitesi

Müdür Yardımcısı: 
İmge Şahin Girtten, MA, Boğaziçi Üniversitesi

Müdür Yardımcısı: Duygu Çınga, MA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi