İdari Koordinatörlük

Bu birim öğrenci hastalık raporları ve devamsızlıklarının kaydını tutmasının yanı sıra aylık devamsızlık çizelgelerini hazırlamaktadır.

Öğrenciler idari konularda bu koordinatörlükten bilgi almaktadır.


Koordinatör: Özge Seçkin Polat, seckino@itu.edu.tr