İleri İngilizce

İleri İngilizce dersleri, öğrencilerin, akademik çalışmaların temeli olan araştırma yapma, güvenilir kaynağa ulaşma, bilgiyi organize edip akademik ortama uygun şekilde sunabilme yetisi kazandıkları derslerdir. Fakültelerin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda, öğrenciler, akademik metinler üzerinden bilgi tasnifi, organizasyon ve analiz becerilerini geliştirmektedirler.

Öğrencilerin güncel metinler üzerinde çalışmalarını sağlamak için kullanılan ders materyalleri ve ders kitaplarının yenilenmesi ofisin sorumluluğundadır. Öğrenciler, dönem boyunca kendilerine verilen yazım projelerini gerçekleştirerek çalışmalarına katkı sağlayacak geribildirimleri ofisten almaktadırlar.


İletişim

İleri İngilizce Ofisi: 0212 232 47 27 / 121

ING 101-102 Koordinatörü: Bahar Arıcı, sontas@itu.edu.tr

ING 103-201 Koordinatörü: Esra Sancak, sancake@itu.edu.tr