İstatistik Analiz Ofisi

Ofis, Lisans Hazırlık ve UOLP Hazırlık Programlarında uygulanan sınavların sonuçlarını analiz etmektedir. Bu amaçla kur, grup veya fakülte bazında ortalamaları, başarı oranlarını, korelasyonu hesaplamakta ve sınav soruları için madde analizi yapmaktadır.

Sınav analizlerinin yanı sıra İTÜ Hazırlık Programı için program, materyaller, sınavlar gibi konularda dönüt almak amacıyla okutman anketleri uygulamakta ve sonuçlarını ilgili ofislerle paylaşmaktadır.

Ayrıca ofis, her dönemin sonunda öğrenci anketleri oluşturmakta ve sonuçlarını ilgili okutmanlara ve ofislere bildirmektedir.


Koordinatör: Meryem Simge Çengel, scengel@itu.edu.tr