Öğretmen Eğitimi Ofisi

Ofis, İTÜ YDY okutmanlarının öğretimdeki güncel gelişmelerden haberdar olmaları çerçevesinde seminer, çalıştay ve konferanslar düzenleyerek okutmanları, öğretim uygulamaları ve uzmanlığı alanlarında bilgi değişimine teşvik etmektir.

Ofis çalışanları, (özellikle DELTA ya da ilgili bir alanda master derecesi) sahip olmalarına ek olarak örgütsel beceriye, öğretmen eğitimi deneyimine ve ağ kurma becerisine sahiptirler.


Koordinatör: Yeliz Ergül Özcan