TOEFL IBT Hakkında

Yeni nesil TOEFL sınavı :

Dinlediğini anlama
Okuduğunu anlama
Konuşma
Kompozisyon yazabilme

becerilerinin ölçüldüğü 4 bölümden oluşur.

Sınav, her bir bölüm 30 puan olmak üzere toplam 120 puan üzerinden değerlendirilir.

TOEFL iBT Sınavı ve Getirilen Değişiklikler

ETS, 2005 yılı itibariyle TOEFL sınavını internet üzerinden düzenlemeye başlamıştır. Sınavda yapılan değişiklikler aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir:

► Etkili iletişim için önemli olan tüm dil becerileri sınanmaktadır.
► Sınav tüm dünyada güvenli sınav merkezlerinde internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
► Bazı sorular, adayların birden fazla dil becerisini birlikte kullanma yeteneğini ölçmektedir: Öğrencilerin eğitimleri süresince akademik İngilizce’yi başarıyla kullanabilmeleri için dil becerilerini birarada kullanmaları gerekmektedir. Yeni birleşik soru tipi, öğrencilerin girmeyi planladıkları akademik ortamlarda ihtiyaç duyacakları etkin iletişim araçlarını başarıyla kullanmalarına yardımcı olur.

Birleşik Bölümde Gerekli Beceriler

Okuma-dinleme-soruya konuşarak cevap verme

Dinleme-soruya konuşarak cevap verme

Okuma-dinleme-soruya yazarak cevap verme

► Geçmişte, dil öğrenimi dilbilgisine dayalıydı ve öğrenciler iletişim kurma becerisini geliştirmeye ihtiyaç duymadan yüksek skorlar alabilmekteydi. Günümüzde ise, hem öğretenler hem de öğrenenler, İngilizce iletişim kurmanın önemini kavramıştır. Dolayısıyla, yeni sınav sisteminde Dilbilgisi bölümü kaldırılmış, yerine Konuşma bölümü eklenmiştir. Ancak, adaylar tüm bölümlerde dilbilgisinden sorumlu tutulurlar. Konuşma bölümünde adaylar mikrofona konuştuktan sonra, kaydedilen cevaplarını kulaklıktan dinleme imkânına sahiptirler. Cevaplar dijital olarak kaydedilerek ETS’nin Çevrimiçi Değerlendirme Ağı’na gönderilir. Çevrimiçi Değerlendirme Ağı’nda uzmanlar bu cevapları dinleyerek değerlendirirler.

► Yazma bölümü genişletilmiştir: Yeni sınav sisteminde sınav adaylarının okudukları ve dinledikleri metinlere cevap vermeleri ve görüşlerini belirttikleri bir kompozisyon yazmaları istenmektedir.

► Yeni sınav yaklaşık 4 saat sürmektedir: Sınav bölümleri bir günde tamamlandığı için adayın sınav merkezine ikinci kez gitmesine gerek yoktur.

► Not tutulmasına izin verilmektedir: Adaylar her bölümde not tutabilir ve sorulara cevap verirken bu notlardan faydalanabilirler. Sınavdan sonra, not tutmak için alınan tüm kağıtlar imha edilmek üzere sınav merkezine teslim edilir.

► Yeni puanlama sistemi, adayların İngilizce dil becerilerini açıklamayı sağlamaktadır: ETS, dört beceri için ayrı bir puan ve toplam puan değerlendirmesiyle kapsamlı bir bilgilendirme sağlamaktadır. Sonuç belgesinde, puanlara ek olarak performans değerlendirmesi de yer alır.

BÖLÜM SORU SAYISI SÜRE
Okuma Her biri 12-14 sorudan oluşan 3-5 okuma metni 60-100 Dakika
Dinleme Her biri 6 sorudan oluşan 4-6 konferans
Her biri 5 sorudan oluşan 2-3 konuşma
60-90 Dakika
ARA 10 dakika
Konuşma 2 bağımsız ve 4 birleşik olmak üzere toplam 6 soru 20 Dakika
Yazma 1 birleşik bölüm
1 bağımsız bölüm
20 Dakika
30 Dakika

Yeni Sınav Sisteminde Kompozisyon Yazımı

TOEFL iBT sınavında CBT’dekinden farklı olarak kompozisyonu kağıda yazma seçeneği kaldırılmıştır. Sınav adayları, Yazma bölümünde kompozisyonları sadece bilgisayarda yazabilecektir. Bununla birlikte, eski sistemden farklı olarak, tüm bölümlerde not tutabilme imkanı getirilmiştir. Sınavda not tutmak için kullanılacak kağıtlar sınav merkezi tarafından sağlanacaktır. Dışarıdan kağıt getirilmez. Not tutmak için verilen kağıtlar sınav başlarken dağıtılarak, sınav bitiminde toplanır.

Yazma ve Konuşma Bölümlerinin Değerlendirilmesi

Okuma ve Dinleme bölümleri doğrudan bilgisayar tarafından değerlendirilirken Yazma ve Konuşma bölümleri uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Sınav sırasında kaydedilen Konuşma ve Yazma cevapları internet üzerinden ETS sınav merkezine gönderilir. Yazma bölümünde (her bir soru için ikişer derecelendirme olmak üzere) dört farklı derecelendirme sistemi uygulanır. Konuşma bölümünde (her bir soru için altışar derecelendirme olmak üzere) 12 farklı derecelendirme sistemi uygulanır. Yazma soruları 0 – 5 puanları arasında, Konuşma soruları 0 – 4 puanları arasında derecelendirilir.

(www.ets.org)

Sınava Ne Zaman ve Nasıl Girilebilir?

http://www.ets.org/ adresinden TOEFL bölümüne girdiğinizde, sınav merkezlerini görebilmeniz için kullanıcı adı ve şifre almanız gerekmektedir. Kullanıcı bilgileriyle girdiğinizde, ülke olarak Türkiye’yi seçerek sınava gireceğiniz ili belirleyiniz.

Sınava İstanbul’da Girmek İçin

Sınava İstanbul’da girmek için Türkiye’yi seçtikten sonra açılacak kutuda sınav yeri olarak İstanbul seçeneğini işaretlediğinizde, bu başlık altındaki sınav merkezleri görüntülenecektir.

Sınava İTÜ Yabanci Diller Yüksekokulu’nda Girmek İçin

Öncelikle www.ets.org adresinden TOEFL iBT profili oluşturarak ETS hesabı almak gerekmektedir. ETS hesabı alan öğrenciler sınava kayıt için kredi kartlarıyla birlikte UOLP Hazırlık Koordinatörlüğü’ne başvurabilirler. Öğrenci başvuruları grup olarak UOLP Koordinasyon Ofisi tarafından ETS’ye iletilir ve onay öğrencinin mail adresine gönderilir. UOLP Koordinasyon Ofisi TOEFL iBT profili oluşturma aşamasında da öğrencilere destek sunmaktadır.

TOEFL iBT hakkında daha detaylı bilgiye http://www.ets.org/toefl/ibt/about/ adresinden ulaşılabilir.