Ofis, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki öğretim ve öğrenim süreçlerinin çeşitli boyutlarıyla ilgili geri bildirim alınarak akademik programı etkin bir şekilde planlamak üzere oluşturulmuş birimdir.

Kullanılacak materyal miktarı, konu ve içeriklerin belirlenmesi, materyallerin hazırlanması ve okutmanlar tarafından üretilen içeriklerin düzenlenip kullanılabilir hale getirilmesi, ofisin temel sorumlulukları arasında yer alır.

Koordinatör: Nagihan Usta
E-posta: nusta@itu.edu.tr