Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 447
Yabancı Diller Yüksekokulu

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasına hoşgeldiniz. 

(Güncel Haberler ve Duyurular için lütfen sayfanın alt kısmına bakınız)

İTÜ’nün vizyonu; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarında öncü çalışmaların ulusal ve uluslararası odak noktası haline gelmektir. İngilizcenin bir dünya dili haline gelmesi ve İTÜ'nün, İngilizcenin ağırlıklı olarak kullanıldığı bilim ve teknoloji alanlarında bilgi üretiminin ve araştırmaların artmasını hedeflemesi nedeniyle, İngilizce öğrenmek İTÜ öğrencilerinin ufuklarını genişletecek, uluslararası ilişkiler kurmalarını sağlayacak, bilgi haznelerini zenginleştirmelerini olanaklı kılacak, güncel gelişmeleri yakından takip edebilmelerini ve kendi alanlarına şahsi katkı sunabilmelerini sağlayacaktır.

Temel ve uygulamalı bilimlerde ilerleme sağlamayı hedefleyen bir yüksek öğretim ve araştırma kurumu olarak, İTÜ’nün misyonu; yerel ve küresel meselelere son derece duyarlı, zengin bir entelektüel atmosfer içerisinde geleceğin teknoloji liderlerini ve girişimcilerini eğitmektir.

İTÜ YDY olarak bizlerin misyonu da, üniversitemizin genel vizyon ve misyonunu takiben, geleceğin bu teknoloji liderlerine; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki girişimcilerine İngilizce öğretmek, hazırlık eğitimini tamamlamalarının ardından bölümlerindeki eğitimlerine başladıklarında, YDY’de kazandıkları bilgi ve becerilerin yardımı ile eğitim hayatları boyunca özgüvenle iletişim kurmalarının, sorumlu ve kendine güvenen bireyler olmalarının yolunu açmaktır. Bu bağlamda, dil eğitimi programının amacı, öğrencilere dil becerilerini kazandırmak ve onları hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip; mühendislik, mimarlık ve bilim eğitiminin yanı sıra sosyal bilimler ve sanat alanlarında da çağdaş değerleri temsil eden, dinamizmlerini bu alanlara yansıtan üretken bireyler olarak yetiştirmektir.

                                                                                                                                                

                             

                                                                                                                                              

 


Haberler ve Duyurular

21.11.2014
ING101 & ING102 Final Sınavları
Lütfen Duyurular sayfamıza gidiniz.   
+detay

10.11.2014
ING 201 FINAL EXAM
201 FINAL EXAM WILL BE IN MASLAK CAMPUS AT FEB,MED AND MDB. IT WILL BE ON 12th DECEMBER 2014 FRIDAY,...   
+detay