İTÜ Çevrim İçi İngilizce Yeterlilik Sınavı

Sınav İçeriği

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı, öğrencilerin bölüm dersleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacıyla hazırlanır. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için İngilizce Yeterlilik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Sınav dört bölümden oluşmaktadır:

1. Bölüm: Dilbilgisi
Bu bölümün amacı, öğrencilerin genel ve akademik metinlerde sıkça kullanılan dilbilgisi yapıları konusunda bilgisini ölçmektir. Bu bölüm 10 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soruda öğrencilere bir cümle verilir ve bu cümleye anlam olarak en yakın olan seçeneği seçmeleri istenir. Her soru 1.5 puan değerinde olup bu bölümün sınav içindeki toplam ağırlığı 15 puandır.

2. Bölüm: Okuma
Bu bölümde her biri yaklaşık 650 sözcük uzunluğunda  2 metin vardır. Metinler hakkında sorulan sorularla öğrencilerden metinlerdeki ana fikirleri bulma, detayları bulma ve çıkarım yapmaları istenir. Bu bölüm 15 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soru 3 puan değerinde olup bu bölümün sınav içindeki toplam ağırlığı 45 puandır.

3. Bölüm: Dinleme
Sınavın bu bölümünde öğrencilerden 8-10 dakikalık bir ders metnini dinlerken not almaları istenir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinlerler, sonra metin ile ilgili soruları görürler. Daha sonra metni dinlerken aldıkları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandırırlar. Bu bölüm 5 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soru 4 puan değerinde olup bu bölümün sınav içindeki toplam ağırlığı 20 puandır.

4. Bölüm: Yazma
Sınavın son bölümünde öğrenciler kendilerine verilen sorulardan birini seçerek 250-350 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarlar. Kompozisyon sorularında öğrencilerden bir konunun nedenlerini ya da sonuçlarını açıklamaları ya da sunulan iki durumu karşılaştırmaları istenir. Bu bölümün sınav içindeki ağırlığı 20 puandır.

Akademik bir kompozisyon; bir giriş paragrafı,  iki gelişme paragrafı ve bir sonuç paragrafından oluşur. Bu bölümün değerlendirilmesinde, öğrencilerin dilbilgisi kuralları ve kelime bilgilerinin yanında, düşüncelerini örneklerle destekleyerek, anlamlı ve birbiriyle bağlantılı bir biçimde ifade etme becerileri de dikkate alınır.   

Çevrim içi sınavda uygulanacak olan içerik ve süre dağılımları tabloda gösterildiği gibidir.


Yeterlilik Sınavı Soru Dağılımları
    
Soru Sayısı    
    
Soru Puanı    
    
Toplam Puan    
   
Language Comprehension   
   
10   
   
1.5   
   
15   
   
Reading Comprehension   
   
15   
   
3   
   
45   
   
Listening   
   
5   
   
4   
   
20   
   
Writing   
   
1*   
   
20   
   
20   
   
Toplam   

   
100   

Toplam Süre (dakika)

150
   
* Writing bölümünde öğrencilerimizden Introduction, 2 Body ve Conclusion paragraflarını içeren tam bir Essay yazmaları istenecektir. Öğrencilerimizin toplamda 250-350 kelime yazması beklenmektedir.Çıkmış Sorular


Sınav örnekleri için tıklayınız.

Başarı Koşulları

Lisans ve lisansüstü programlarına başlamak için gereken geçme puanları için tıklayınız.

Sınav Tarihleri

İngilizce Yeterlilik Sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Akademik takvim için tıklayınız.

Sınav Platformu ve Sınava Başvuru

İngilizce Yeterlilik Sınavına başvuru süreci ve sınav platformu konusunda bilgi edinmek için tıklayınız.

Sonuçların Duyurulması ve İtirazlar

Sınav sonuçları İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu websitesinde duyurulur. Sonuçlara itiraz sürecinde takip edilmesi gereken adımlar ilgili duyuruda verilecektir.